Хората – новото конкурентно предимство

Статус
Не сте записан/а
Цена
297,00 лв.
Започни от тук
Видео уроците в курса имат надграждаш елемент, за това е необходимо да спазваме тяхната логическа последователност.
Също така е изключително важно да правим упражненията след тях. Това ще трансформира нашите знания в умения и опит. 
Правейки упражненията ние буквално работим върху бизнеса си още докато се учим.

Съдържание на Курс

Модул 1 - Психология и правилна нагласа
Модул 2 - Как да поставим силни основи на своята фирмена култура и работна среда?
Модул 3 - Как да създадем конкретни измерими критерии за подбор и достигнем до мотивирани служители?
Модул 4 - Как да отсеем само най-мотивираните кандидати?
Модул 5 - Как да задържим само най-подходящите служители?
Бонуси