Общи условия

Споразумение между потребител/посетител и Liderstvo.bg
Последно обновяване: юни 2018

Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между теб (като потребител и/или посетител) и Liderstvo.bg , оператор на сайта Красимир Писков. Liderstvo.bg ти предлага информация, продукти или услугите, предоставени на или чрез Liderstvo.bg . Liderstvo.bg се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е Красимир Писков гр. София, телефон: 0897 04 19 06, email: info@liderstvo.bg

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не си съгласен с тези условия – не използвай Liderstvo.bg

“Използване” на Liderstvo.bg означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане  на информация, създаване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки Liderstvo.bg ти се съгласяваш с настоящите общи условия.

Liderstvo.bg предлага както безплатни, така и платени услуги. Настоящите общи условия се прилагат по отношение и на двата вида услуги. Използването на някои от услугите изисква онлайн регистрация. Достъпът до тези услуги се разрешава след идентификационна процедура и представяне на парола от потребителя.

Услуги, предлагани чрез Liderstvo.bg

Част от услугите на Liderstvo.bg са предназначени за бизнеса в България, а именно търговци и потребители, действащи в контекста на своята стопанска дейност, занятие или професия. За всички останали услуги ти, като потребител, можеш да се възползваш от всички свои права уредени в Закона за защита на потребителите.

Платените услуги на Liderstvo.bg  се предоставят след пълно заплащане на цената. Liderstvo.bg ще върне пълната сума на заплатеният продукт или услуга в рамките на 30 дни в случай, че клиентът остане неудовлетворен.

Онлайн регистрация

За използване на някои от услугите, предлагани от Liderstvo.bg е необходимо да се регистрираш като наш потребител. Процедурата по онлайн регистрация изисква да предоставиш твой личен e-mail адрес и да избереш своя парола, с която да се идентифицираш като потребител. По желание можеш да запишеш и своите имена и телефон за връзка. С предоставянето на посочените данни ти декларираш, че същите са актуални. Твоят e-mail адрес е средството, с което се идентифицираш в Liderstvo.bg, а паролата ти е достъпна само за теб. В случай че я забравиш или желаеш да я промениш, ние ти осигуряване тази възможност. Данните, които ни предоставяш в хода на процедурата по регистрация, ще използваме само, за да ти предоставяме персонифицрани услуги и да се свързваме с теб в случай на нужда.

При използване на услугите на Liderstvo.bg, (безплатни или платени), ти се съгласяваш с Общите условия.

Цени, такси, начин на плащане, жалби и връщане на пари

Liderstvo.bg за момента приема плащания само по банков път.

Платените услуги на Liderstvo.bg  се предоставят след пълно заплащане на цената. Liderstvo.bg ще върне пълната сума на заплатеният продукт или услуга в рамките на 30 дни в случай, че клиентът остане неудовлетворен.

Отказът от поръчка е възможен до момента, в който услугата е започнала да се изпълнява от страна на Liderstvo.bg  като този момент се преценява за всяка конкретна услуга съобразно начина на изпълнението й. Отказът трябва да бъде заявен в писмен вид в свободен текст на e-mail адрес info@liderstvo.bg, като текстът на съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за идентифициране на поръчката.

Liderstvo.bg разглежда жалби и рекламации от потребители, изпратени чрез контактната форма на сайта или в писмена форма на e-mail адрес info@liderstvo.bg. Всички жалби във връзка с предоставяните от Liderstvo.bg услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор съгласно резултата. Рекламациите се удовлетворяват незабавно доколкото за това не се изисква съдействие от потребителя.

Промени и допълнения

Liderstvo.bg си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване на Liderstvo.bg. Промените влизат в сила веднага, а в  случай, че не ги приемаш – може да преустановиш използването на Liderstvo.bg . Ако не се противопоставиш на промените в Общите условия и продължиш да използваш Liderstvo.bg, се презюмира (предполага), че си приел промените.

Ако използваш услугите на Liderstvo.bg, които са безплатни, всяка промяна в общите условия ще влезе в сила спрямо теб без изрично уведомление.

Линкове към други сайтове

Този сайт, както и съдържанието в Блога, съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за твое удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да ти бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че Liderstvo.bg спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че Liderstvo.bg е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

Liderstvo.bg не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да провериш условията за използване на свързаните сайтове.

Лични данни

Liderstvo.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Liderstvo.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от потребителя в момента на регистрацията.

Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Liderstvo.bg.

Потребителят се съгласява, че Liderstvo.bg има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Използване на личната ти информация

Liderstvo.bg събира и използва личната ти информация за да управлява Liderstvo.bg и да изпълнява заявените услуги. Liderstvo.bg може да използва тази информация за да те информира за други продукти и услуги на наши партньори. Liderstvo.bg може да се свързва с теб за обратна връзка на услугите ни.

Liderstvo.bg не продава, дава под наем или предоставя по какъвто и да е начин списъка с клиенти на трети страни. Liderstvo.bg може от време на време да ти предлага партньорски услуги с конкретни оферти, които биха били полезни на теб. В този случай твоите данни не са предоставени на третата страна без твоето изрично съгласие. Liderstvo.bg може да споделя твоята информация с платежни оператори, за нуждите на конкретната транзакция. Всички тези оператори нямат право да използват тази информация за нищо друго освен за изпълнение на плащането. Платежните оператори са задължени да използват най-съвременните и сигурни технологии за защита на личната ти информация.

Liderstvo.bg следи посещенията на страници и уебсайтове, посетени от Liderstvo.bg, за нуждите на качествен анализ. Тази информация се използва за подобрението на услугите и персоналната им адаптация към всеки потребител.

Liderstvo.bg ще сподели личната ти информация без твое разрешение, само ако законът изисква това или е необходимо съдействие пред конкретен властови орган.

Бисквитки

Liderstvo.bg може да използва бисквитки, за да персонализира онлайн престоя ти. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява и поставя на твоя компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси. Бисквитките са уникално разпределени към теб и могат да бъдат разчетени само от уеб сървъра, който ги е разпределил.

Основната причина да използва бисквитки е да ти пестим време. Целта на бисквитките е да каже на уеб сървъра, че точно ти си се върнал на определена страница. Например, ако си се регистрирал на Liderstvo.bg и излезеш – бисквитката ще се задейства, когато влезеш отново, ще те разпознае. Така когато се върнеш на Liderstvo.bg информацията, която си предоставил преди това ще бъде налична отново.

Имаш възможност да приемеш или да откажеш бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но ти винаги можеш да коригираш това от настройките си. Ако решиш да откажеш бисквитките, няма да можеш да се насладиш на всички интерактивни елементи на услугите на Liderstvo.bg

Важно:  максималната отговорност на Liderstvo.bg се ограничава до размера на заплатените такси за използването на продукти или услуги на Liderstvo.bg

Интелектуална собственост

Услугите и цялото съдържание на уеб сайта Liderstvo.bg са защитени с авторски права. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от Liderstvo.bg, ти се съгласяваш да не преправяш, копираш, фреймваш, скрейпваш, наемаш, лицензираш, продаваш, дистрибутираш съдържание или части от съдържание на Liderstvo.bg.