Хората – новото конкурентно предимство

297.00 лв.