Визия

Моята визия е да направя бизнеса в България по – добър. Мечтая за организаци, който съществуват не просто за да правят пари, а да създават исатинска стойност за обществото. 

Защо ми е да правя това ли?

  • Това е моята страст.
  • 90% от стойността в света се създава от бизнеса.
  • Вярвам, че само той би могъл да подобри стандарта на живот в България.

Мисия

Мисията ми е да помагам на собствениците на малък и среден бизнес да:

  • Привличат по-лесно нови служители.
  • Намалят текучеството до здравословните 5-10%.
  • Увеличат цялостната мотивацията.