Визия Мисия Цел

Моята визия е...

… да направя бизнеса в България по-добър. Искам да виждам повече организации, които не просто съществуват, а с всяка изминала година стават по-успешни в това, което правят. 

Организации, водени от бизнес лидери, които са непримирими, честни и правят това в което вярват, за да осъществят своята мечта. 

Иска ми се да започна да виждам все повече хора и фирми, които се трудят за кауза по-голяма от простото правене на пари. Кауза, която създава реална стойност за обществото и прави живота ни по-добър. 

Защо ми е да правя това ли?

Моята мисия е...

…да помагам на собствениците на малък и среден бизнес:

  • да се превърнат в бизнес лидери;
  • да повишат своите знания и умения и с това да  увеличат стойността на своя бизнес.

Защото истината е, че един бизнес расте и се развива, само когото неговият основател или собственик всеки ден надгражда себе си. Или да си го кажем на български “Рибата се вмирисва от към главата

Реших да започна с решаването на един от най-големите проблеми на бизнеса в момента. Направено е проучване сред 200 изпълнителни директори в Европа на фирми, които правят оборот над 50милиона.

 92% от тях споделят, че намирането, наемането и задържането на качествени хора е най-големият им проблем.

И ако това е предизвикателство №1 за тях, какво остава за собственика на малък и среден бизнес в България?

Моята цел е...

… да създам обучения, които:

  • могат бързо и лесно да бъдат приложени на практика от всеки собственик на малък и среден бизнес;
  • носят гарантирано предвидими резултати и то на разбираем език;
  • са фокусирани изцяло върху най-важната информация, без пилеене на време и енергия;
  • са разделени на малки стъпки с надграждаща се информация, за по-лесно усвояване и прилагане;
  • съдържат готови шаблони, които просто да бъдат попълнени.